Tävling

Tävlingar

Nästa officiella tävling:

TSM Klass1:
28 januari på Tasspalatset & Kvarnen
11 februari på Tasspalatset & Ladan
10 mars på Tasspalatset & Ladan
27 april på Tasspalatset
2 juni på Tasspalatset & Kvarnen

TEM klass1:
27 januari Inomhus på Kvarnen
10 februari Behållare på Kvarnen
9 mars Inomhus på Kvarnen
1 juni Inomhus på Kvarnen

TSM klass 2:
6 april på Tasspalatset & Kvarnen

TEM klass 2:
4 maj Inomhus på Kvarnen

Nästa inofficiella tävling:

TEM Klass 1: 
TEM Klass 2: 

Anmälan som tidtagare

Vi du få chansen att se upp till 50st hundar söka i ett sök, se mönster hur hundarna förhåller sig till alla dofter i området för att hitta gömma, då ska du anmäla ditt intresse som tidtagare. Man lär sig otroligt mycket på detta. Du måste vara med hela tävlingsdagen. skicka intresse till info@tasspalatset.se.
Som tack för hjälpen erhålles förtur och betald plats på valfri tävling, fika och lunch 
För att se Sveriges alla aktuella tävlingar gå in på SNWK tävling.

Info

Den xxx tilldelas platser, den xx kommer info angående betalning. Platsen ska vara betald senast den xxx, vid utebliven betalning raderas anmälan utan påminnelse. Efter den xxx återbetalas avgiften endast med sjuk- el vet. intyg gällande tävlingsdagen.
Platsen betalas via Swish.

OBS! vet du med dig efter att du anmält dig, att du inte kan delta. RADERA din plats på mina sidor.