Specialsök

Narkotika – Sprängmedel – Vapen

Är ni i behov av en hund som arbetar med dessa ämnen?

Vi utför förebyggande narkotikasök på skolor, fritidsgårdar, behandlingshem och övriga miljöer.
Hundarna är utbildade att söka efter de vanligaste narkotikapreparaten så som cannabis (marijuana, hasch), heroin, kokain, amfetamin, tramadol m m.
Vi arbetar självklart under tystnadsplikt.
Vi och våra hundar är ett bra verktyg och komplement i det förebyggande arbetet mot narkotika, vapen och sprängmedel.

Vår arbetsfilosofi

Vi gör inga riktade sök vid misstanke av narkotikabrott. Vi hänvisar till Polisen.

i arbetar enbart i förebyggande syfte. Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en markering vid ett sök så utreder vår erfarna personal vad hunden markerat på. Vi har kunskapen samt utrustningen att säkerställa samtliga narkotiska preparat. Vi har ingen rapporteringsskyldighet till polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras.

Vi gör inga sök riktade på person.

Vi skriver under sekretesshandlingar hos varje uppdragsgivare samt lämnar utdrag från misstanke registret på vår personal.

Vi visar alltid respekt samt integritet gentemot alla klienter och personal på behandlingshemmen, samt respekterar klientens situation.

Vår personal har lång erfarenhet och hundarna är utbildade för sök efter narkotika, vapen, pyroteknik samt sprängmedel.

Therese och hunden Dexter är utbildade av
Svenska specialsökshundar AB i Norrtälje

För vidare kontakt och prisuppgift kontakta:
Therese Dahlqvist
utbildning@tasspalatset.se