Rehabilitering/friskvård

1:a besök vid rehabilitering/friskvård av hundfysioterapeut 75min 950kr

Behandlingen innehåller rörelseanalys, ledkontroll, palpering och massage av muskler. Det ges individuella råd om vad du kan tänka på i träningen och vardagen med din hund. Om så behövs lägger vi upp en plan för framtida besök/träning.

Friskvård för hund handlar om kondition-, styrke- och rörlighets träning!

Vi måste ligga steget före när vi ska träna våra hundar, de ska orka prestera, kroppen ska klara av belastningen som sker över tex en led. Snäva svängar, korta/långa, höga eller låga hopp. Distansen som en jakthund eller draghund utsätts för. Hunden som ska följa med på sommarens eller vinterns vandring måste även den vara förberedd. Vi vill undvika skador och felbelastningar med förebyggande träning såsom kondition-, styrka-, och rörlighetsträning.

Friskvårdskontroll inkl. individuellt Träningsupplägg 90min 2000kr

Ett rätt uppbyggt träningsupplägg för hund minskar risken för skador och ökar möjligheten att lyckas i träning/tävling/vardag. Efter en inledande friskvårds kontroll gör vi en funktionsanalys utifrån er situation. Vad innebär de rörelser din hund förväntas utföra och finns det specifika rörelser eller moment som den i själva verket bör undvika eller minimera? Här lägger vi upp träningen och vardagen för din hund utefter dina tankar och ambitioner kring önskat resultat. Jag tar fram ett 4 veckors träningsprogram. I dag lever våra hundar ett aktivt hundliv. Vi jagar, drar, tävlar i lydnad och i agility, använder hundarna i sök -och räddning mm. Dessa hundar kan jämföras med elitidrottare. Om önskvärt gör vi ett uppföljningsbesök efter 4-6 veckor 60min, 600kr.

Rehabilitering för hund handlar också om kondition-, styrke- och rörlighets träning!

Efter skada, sjukdom, operation eller liknande är det viktigt att hunden får hjälp med att bygga upp sin muskulatur på ett korrekt sätt. Annars ökar risken för felbelastning, överansträngning och på sikt nya skador. Vi jobbar utefter hundens förutsättningar och strävar efter att återfå normal funktion, styrka och rörlighet. Med hjälp av olika behandlingsmetoder hjälper vi hunden att åter bygga upp sin kondition, muskulatur och rörlighet.

Rehabilitering av hund 75min

När hunden ska rehabiliteras för ett problem, så är vårt mål att hunden ska kunna återställas till det tillstånd den var i innan problemet påträffades.

Oftast har man fått en remiss från behandlande veterinär om att hunden ska rehabiliteras. På denna är det bra om de anger att rehab ska utföras hos oss, då flera försäkringsbolag kräver detta. Remissen ska ni sedan skicka med fakturan från oss till försäkringsbolaget.

Första tillfället kommer vi att gå igenom hunden för att säkerställa vad behandlande veterinär ordinerat. Vi kommer påbörja behandling och lägga upp en rehab-plan för hunden.
Kommande tillfällen har vi till vår hjälp vattentrask, massage, laser, djupvågsbehandling, akupunktur, vibb, balans- och koordinationsträning.

Vi kommer att maila program/hemövningar och rehab-planen inför träff no2, justerar efterhand beroende på utveckling.
Antal besök/vecka är beroende på vad ni kan hjälpa till med hemma. Vanligtvis rekommenderas 2-3ggr/vecka de första två veckorna och därefter glesare, allt beroende på utveckling hos hunden.

1:a besök 950kr
5-kort 3900kr
10-kort 6700kr

Övriga villkor friskvård/rehab

Behandlingskort inköpta from 2022-01-01 har en tidsbegränsning och gäller 1 år från kortets första behandlingstillfälle.

Avbokning ska ske senast 12h före annars debiteras behandlingens fulla avgift.
Tikar under löp får inte vattentraska pga infektionsrisk i vulvan.

När du får en remiss på Rehab/laserbehandling från din veterinär, så täcker ev. försäkringsbolagen rehabiliteringskostnaderna helt eller delvis, beroende på bolag och typ av försäkring.