Nosework

Nosework

Sporten Nose Work går ut på att hunden ska söka efter förutbestämda hydrolat i olika miljöer där förare och hund i första hand tävlar mot sig själv. Doften placeras i skiftande miljöer med varierande svårighetsgrad vilket ger hunden mental och fysisk stimulans.

Sportens ursprung

Nose work grundades i USA av Ron Gaunt, Amy Herot och Jill-Marie O’Brien. Tanken var från början att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA.

Ron Gaunt har arbetat med tjänstehundar och tog med sig idén om hur Nose Work skulle tränas från sitt egna arbete med hundarna i tjänsten.
Ron berättar att han upplever att det är många hundar som har sådant driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta t.ex och som inte får utlopp för detta och i människornas ögon anses som att de inte passar in, genom Nose Work ges alla hundar en chans till att nyttja sina naturliga instinkter till en fördel för människorna de bor med och kontentan av detta är en trött och nöjd hund.

Historiken i denna sport är något vi inom Svenska Nose Work Klubben värdesätter och vill ha som grundtanke i Sverige.

Sedan 2017 är Nose Work en officiell hundsport som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKK:s regler och har klarat doftprovet.

Hur går man till väga?

För att få tävla i sporten Nose work måste man först göra ett doftprov för respektive klass, detta för att säkerställa att hunden klarar kriterierna för respektive klass.
Under ett doftprov är 12st behållare, vanligtvis Calzone pizzakartong, dessa är uppställda i en eller två rader. I klass 1 är en doftgömma placerad i en av kartongerna. I klass 2-3 förekommer utöver en doftgömma, störningsdofter i sex av kartongerna.

Dofterna som används i respektive klass:

  • klass 1 – eukalyptus
  • klass 2 – lagerblad
  • klass 3 – lavendel

Nose work som tävling består av fyra klasser, klass 1-3 och elit. Alla klasser har sina svårighetsgrader.

Det finns två varianter av tävling, TSM (tävling i samtliga moment) och TEM (tävling i enskilt moment). Under en tävling i klass 1-3 gör man sök i fyra moment, elit har sina egna regler.
Momenten i Nose work är

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • utomhussök
  • fordonsök

 

Tävling i klass 1: 
Domaren har för dagen ställt i ordning fyra stycken sökområden.
När hunden går in för start gäller det att hitta gömman i respektive moment. När man ser att hunden markerar gömman meddelar man domaren, ”markerat” som meddelar rätt eller fel. Vid rätt tilldelas man 50 poäng, söktiden noteras i protokollet. Skulle man nu poängavdrag för tex koppelryck, att hunden krafsar/slickar på gömman, noteras dessa på protokollet.

Resultatet beräknas fram i ordningen: antal poäng- antal fel- tid

När ni kommit så här långt i er träning, gjort doftprov och börjat tävla kommer ni förstå reglerna för de övriga klasserna. 
För er som vill läsa finns all information om sporten på sidan: www.snwk.se