Självtrask 10-kort inkl vibb

1,800 kr

Beskrivning

Självträna din hund i vattentrask, utan instruktör.
Kortet gäller friska hundan och föregås av ett introduktionstillfälle som bokas separat.

Kortet 10ggr är kopplat till förare, har man fler hundar vill jag se samtliga hundar på introduktionstillfället.

Bokning av tid görs i vår hemsida
https://tasspalatset.se/bokatid/