1:a PM vid antagning till tävling

När du tilldelats plats ser du detta på ditt konto hos SNWK, (sker dagen efter att anmälan stängt).

Vid erhållen plats är ni betalningsskyldig.

Betalning ,480kr, för platsen görs enklast via swish.

SWISH OBS! nytt nr för tävling 123 644 10 26 

BANKGIRO 5072-9052

Från utlandet:
IBAN: SE27 8000 0830 4812 3156 9631
BIC: SWEDSESS

Ange förarens namn och klass för tävlingen som referens.

Några dagar efter att betalning skett kommer mail från tavling@tasspalatset.se med mer information.

Frågor besvaras även på denna mail.

Mvh

Jessica och Linnea