1:a PM vid antagning till tävling

När du tilldelats plats ser du detta på ditt konto hos SNWK, (sker dagen efter att anmälan stängt).
Mail skickas samma dag om erhållen plats och betalningsuppgifter. Vi ska se pengarna på vårt konto för att vara garanterad plats.

De som erhåller reservplats erlägger avgift då de får en plats. Mail kommer när så skett.


Betalning 450kr, för platsen görs enklast via swish.

SWISH 123 644 10 26 

BANKGIRO 5072-9052

Från utlandet:
IBAN: SE27 8000 0830 4812 3156 9631
BIC: SWEDSESS

Ange förarens namn för tävlingen som referens.

6:de arbetsdagen efter anmälan stängt kommer mail från tavling@tasspalatset.se med nya listor till de som betalat. Obetald plats och pengar vi inte kan se på kontot, kommer raderas och tilldelas reserv.


Vid Avbokning:

Om reserver finns återbetalas hela anmälningsavgiften. Detta gäller för avbokningar 7 dagar före tävlingsdatum.
Saknas reserver eller avbokning sker närmare än 14 dagar före tävling behandlas avbokning enligt regelverket. “Giltig avanmälan sker med veterinärsintyg för hund, läkarintyg för förare, gällande tävlingsdagen”. Annars inga pengar åter.

Om reserver finns och avanmälan görs från och med 7 dagar innan tävling, tom torsdagen innan tävling kl 20:00 kommer en avgift, 80kr, tas ut vid avbokning utan giltigt skäl (veterinärsintyg/läkarintyg), detta för allt extra arbete. Dvs 400kr återbetalas. Efter torsdag kl 20:00 ingen återbetalning.

Glöm inte avboka din reservplats om du inte längre kan tävla på tävlingsdagen.


Frågor besvaras även på denna mail: tavling@tasspalatset.se

Mvh

Jessica och Linnea