1:a PM vid antagning till tävling

När du tilldelats plats ser du detta på ditt konto hos SNWK, (sker dagen efter att anmälan stängt).
Även mail kommer inom kort om erhållen plats med tilldelad för- eller eftermiddagsgrupp.

Anmälan skall åtföljas av betalning när plats erhållits efter att anmälan stängts och anses inte komplett om inte inbetalning skett inom 7 dagar.

De som erhåller reservplats erlägger avgift då de får en plats.


Betalning ,480kr, för platsen görs enklast via swish.

SWISH OBS! nytt nr för tävling 123 644 10 26 

BANKGIRO 5072-9052

Från utlandet:
IBAN: SE27 8000 0830 4812 3156 9631
BIC: SWEDSESS

Ange förarens namn och klass för tävlingen som referens.

Två veckor efter anmälan stängt kommer mail från tavling@tasspalatset.se med nya listor till de som betalat, ni andra får ett krav om betalning, extra avgift tillkommer.


Vid Avbokning:

Om reserver finns återbetalas hela anmälningsavgiften. Detta gäller för avbokningar till 14 dagar före tävlingsdatum. Saknas reserver eller avbokning sker senare än 14 dagar före tävling behandlas avbokning enligt regelverket. ”Giltig avanmälan sker med veterinärsintyg för hund, läkarintyg för förare, gällande tävlingsdagen”.

Glöm inte avboka din reservplats om du inte längre kan tävla på tävlingsdagen.


Frågor besvaras även på denna mail: tavling@tasspalatset.se

Mvh

Jessica och Linnea