AniWaves kommer till Tasspalatset igen! 

Bioresonans är en energimedicinsk diagnostik- och behandlingsmetod. Det betyder att vi jobbar med hälsa (och ohälsa) utifrån ett perspektiv av frekvensinformation och strävar efter att hålla kroppen i harmoni. Med hjälp av bioresonans kan man bland annat få reda på vilken mat som passar djuret bäst, hur belastat immunförsvaret är samt om där finns blockeringar eller gamla skador som behöver lite lösgörande support. Bioresonans kan användas som komplement vid exempelvis:

  • akuta & kroniska skadeproblem 
  • akuta & kroniska mage/tarmproblem
  • allergier
  • hudproblem
  • stress
  • trötthet
  • nedsatt immunförsvar
  • hormonell obalans

Det är ett fint och stärkande komplement till fys- och rehabbehandling, efter operationer, vid långtidsmedicinsk behandling, som underhåll för den tränande hunden eller bara för ett bättre välmående. Läs mer på www.aniwaves.com eller besök oss på Facebook ! 

Boka tid för undersökning hos Karin, Leg. djursjukvårdare, cert. bioresonansterapeut

Mail: info@aniwaves.com

Tel: 0709-845953